Ökad protektionism – vilka är trenderna och hur påverkas den digitala ekonomin?

Stödet för frihandel minskar på flera håll i världen. Hur yttrar sig den ökande protektionismen? Och hur påverkas den växande digitala ekonomin av nya regleringar och handelshinder?

Medverkande

Simon Evenett, professor i internationell handel och utvecklingsekonomi vid University of St. Gallen i Schweiz, och koordinator för Global Trade Alert och Digital Policy Alert

Per-Arne Hjelmborn, utrikesråd för handelsfrågor vid Utrikesdepartementet

Ulf Pehrsson, Vice President Government & Industry Relations vid Ericsson

Joakim Reiter, Group External Affairs Director vid Vodafone Group

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, leder samtalet som kommer att vara på engelska.