Ekonomipristagarens analys av svensk energipolitik från 1995 är fortfarande aktuell

Nu finns William D. Nordhaus SNS-rapport ”Kärnkraft och miljö – ett svenskt dilemma”, ursprungligen publicerad 1995, återigen tillgänglig. Rapporten har väckt förnyat intresse efter att Nordhaus tilldelades Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne i slutet av 2018.

I samband med att Nordhaus mottog Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne deltog han på ett seminarium på SNS, anordnat i samarbete med Nobel Center. På seminariet gav Nordhaus en översikt av sina forskningsresultat och tog upp konsekvenserna för klimatpolitiken. Han framhöll dessutom att rapporten om svensk kärnkraft och miljö, som han skrev för SNS 1995, fortfarande är relevant.

– Jag skrev rapporten efter den svenska folkomröstningen om kärnkraften. Rapporten fångade det dilemma som Sverige stod inför under 1980-och 90-talet. Även om vissa saker har förändrats är det fortfarande samma avvägningar som vi står inför: mellan ekonomi och hälsa, och mellan kostnader i dag och kostnader i framtiden, sa William D. Nordhaus under seminariet på SNS.

”Kärnkraft och miljö – ett svenskt dilemma” från 1995 finns nu som pdf på SNS hemsida. I rapporten presenterar William D. Nordhaus en heltäckande analys av den svenska energipolitiken. Utifrån ett globalt perspektiv ger Nordhaus en samlad bild av effekterna såväl på svensk välfärd och miljö, som på hälso- och säkerhetsaspekter av olika energipolitiska vägval.

Ladda ner rapporten Kärnkraft och miljö – ett svenskt dilemma

Författare

William D. Nordhaus, Sterling Professor of Economics vid Yale University och årets mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel.

Kontakt

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95