Sveriges energisystem – inriktningen framåt

Hur bör framtidens energisystem utformas för att möta klimatmålens krav och samtidigt ge trygg energiförsörjning? Det har SNS belyst under det treåriga forskningsprojektet Framtidens energisystem.

Medverkande

Anja Alemdar, chef Public Affairs, Vattenfall Sverige

Henrik Bergström, chef Public Affairs, Ellevio

Karl Björklund, chef för trygg energiförsörjning, Energimyndigheten

Bo Diczfalusy, regeringens särskilda utredare för svensk elmarknad

Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket och referensgruppens ordförande

Christine Große, biträdande professor i informationssäkerhet vid Luleå tekniska universitetet och tidigare verksam vid Risk & Crisis Research Centre, Mittuniversitet

Therése Hindman Persson, chefsekonom och ställföreträdande generaldirektör, Energimarknadsinspektionen

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Erik Lundin, forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Thomas Tangerås, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.