Ekonomisk frihet och våld i nära relationer

Webbinarium Tis 10 november 2020
Tid och plats

Tisdag 10 november 2020, 09:30–10:30

I dag har kvinnor i Sverige en starkare ekonomisk ställning än tidigare. Hur påverkar det risken för kvinnan att bli utsatt för våld? Och hur påverkar det männen i termer av depression, missbruk och att själva bli utsatta för misshandel? I en ny SNS-rapport analyserar nationalekonomen Sanna Ericsson sambandet mellan kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer.

Kvinnomisshandel skapar lidande för den som utsätts. Det är också ett stort folkhälsoproblem och en samhällskostnad. Beräkningar visar att det årligen kostar världssamhället runt fem procent av vårt samlade BNP. Att minska våldet i nära relationer skulle därför, utöver att minska lidandet för de utsatta, spara samhället stora resurser. Är mer jämlika inkomster mellan män och kvinnor en förutsättning för att nå dit?

Med hjälp av data över sjukhusinläggningar för misshandel och lönestatistik undersöker nationalekonomen Sanna Ericsson vad som händer med mäns våld mot kvinnor när kvinnors ekonomiska position förbättras. Hon undersöker även om en ökad ekonomisk jämlikhet påverkar sådant som att mannen söker vård för ångest, missbruk eller stöd för att själv ha blivit utsatt för våld. Resultaten presenteras vid webbinariet.

Medverkar och kommenterar slutsatserna i SNS-rapporten gör Anna Gavell Frenzel, utredare vid BRÅ, Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum, Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) och ordförande för Justitieutskottet samt Sofia Jarl, förbundsordförande för Centerkvinnorna.

Medverkande

Ulf Calvert, psykolog på Manscentrum och operativt ansvarig för Välj att sluta-linjen, en telefonlinje för den som vill ändra ett våldsamt beteende

Anna Gavell Frenzel, utredare vid Enheten för statistiska undersökningar på Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och författare till BRÅ:s nationella kartläggning av brott i nära relationer (2014)

Sanna Ericsson, post-doc vid Lunds universitet och författare av SNS Analys nr. 66 Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer

Sofia Jarl, regionråd i Dalarna (C) och förbundsordförande för Centerkvinnorna

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) och ordförande för Justitieutskottet

Samtalet leds av Thérèse Lind, forskningsledare på SNS.

Anmälan

Mötet kommer att genomföras som ett webbinarium i Zoom. Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via ”Anmäl dig här”-knappen. 1–2 timmar innan mötet får du ett mejl med en länk till webbinariet.

Deltagarna kan ställa frågor och göra inlägg under mötet muntligt, genom funktionen ”Raise Hand”, eller skriftligt, genom ”Q&A”.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Läs här hur SNS anpassar sin verksamhet på grund av coronaviruset.

Välkommen att delta!