Så anpassar vi SNS verksamhet på grund av corona

SNS tar spridningen av coronaviruset på stort allvar och följer utvecklingen noga. Vi har anpassat verksamheten efter rådande riktlinjer och gör det vi kan för att bidra till att minska risken för smittspridning i samhället. Samtidigt arbetar vi med att hitta nya former för möten och kommunikation.

De seminarier som skulle ha ägt rum fram till och med den 27 mars skjuts upp. Övriga seminarier genomförs som webbinarier om inte annat anges. Vi återkommer snart med praktisk information.

Ovanstående uppdateras när läget förändras.

Vi hoppas att alla har förståelse för de åtgärder vi vidtar och konsekvenserna de medför.