Elit. Erfarna ledares insikter och tabun

Niklas Ekdal Håkan Svennerstål

Publikation 2011.09.15

Föds man till ledare eller är ledarskap något man lär sig? Vad gör man som chef för en verksamhet med usla resultat och personal som mår dåligt?

provlas_elitboken_0.pdf 120,4 KB PDF

I nitton djupintervjuer berättar kända toppchefer öppenhjärtigt om sin väg uppåt, sina succéer och fiaskon. Urvalet sträcker sig från politiker och diplomater till industriledare, militärer och människorättsaktivister, från den hierarkiska miljön i storföretag och departement till internet-entreprenörerna som vänder på invanda begrepp.

Bland de intervjuade finns doktor Denis Mukwege vars sjukhus behandlat 50 000 våldtagna kvinnor i Kongo, UNDP-chefen Helen Clark med uppdraget att utrota fattigdomen, datasnillet Li Gong som är vd för Mozilla Online Beijing, kärleksentreprenören Amber Kelleher-Andrews samt svenska ledarprofiler som Christina Jutterström, Inga-Britt Ahlenius och Håkan Syrén.

I lättfattliga punkter drar Håkan Svennerstål och Niklas Ekdal allmängiltiga slutsatser samt går igenom forskningsläget om modernt ledarskap. Den röda tråden är en demokratisk människosyn. Alla är ledare. Alla har något att lära av denna elit.

Recensioner

… Som helhet är boken mer än intressant. Oavsett åsikter om ledarens roll kan den ge insikter till såväl framtida ledare som framtida medarbetare till en drivande ledare. Chefer kommer alltid att behövas, och denna bok kan ge var och en idé hur man ska leda en organisation inför framtiden.

Uno Nilsson, BTJ

…boken är inspirerande läsning. Läsvärdet höjs också ett snäpp av att Håkan Svennerstål och Niklas Ekdal avslutar sin bok med ett kapitel som knyter ihop intervjuerna med ledarskapsforskares syn på vad framgångsrikt ledarskap är.

Peter Fowelin, Lärarnas Nyheter