Ny bok om ägandet efter finanskrisen

I en ny bok från SNS skriver ekonomijournalisten Torun Nilsson om den nya syn på ägandets betydelse som vuxit fram efter finanskrisen. Boken tar sin utgångspunkt i en serie samtal på SNS som samlade internationella toppforskare, svenska ägare och företagsledare som bidrog med olika perspektiv på ägandet betydelse för näringslivets utvecklingskraft.

Ett återkommande tema i boken är fondsamhällets kortsiktighet och den anglosaxiska bolagsstyrningsmodellens brister. Längst i kritiken går ekonomiprofessorn Colin Mayer:

– Ägandet har separerats från kontrollen, vilket lett till att företagsledningar har kunnat göra som de vill. Kortsiktigheten har fått till följd att man underinvesterat i fysiska och mänskliga tillgångar och i entreprenörskap och innovationer. Pengar har förts mellan generationer.

Flera av de medverkande i boken framhåller fördelarna med den nordiska bolagsstyrningsmodellen som ger verktyg för ägare att inta en långsiktig ägarroll och skapar en effektiv maktbalans mellan ägare, styrelse och ledning. En slutsats är att modellen är en viktig förklaring till att vi i Norden har många världsledande företag.

– USA och Storbritannien letar efter en metod att låta institutionella ägare utöva mer ägarmakt via konsulter och koder. Vi i Norden kan erbjuda en modell där starka ägare via rösträttsskillnader kan göra jobbet åt institutionerna, med starkt minoritetsskydd som kontroll, säger professor Rolf Skog i boken.

Beställ ett pressexemplar eller ladda ner pdf

Här finns boken att ladda ner som pdf

För pressexemplar och övriga frågor kontakta Sarah Schuster, sarah.schuster@sns.se

Kontakt

Pernilla Klein, vice vd på SNS, pernilla.klein@sns.se, 070-959 45 44
Torun Nilsson, torun@fagerfjallonilsson.se, 070 75 50 212