Elnätsmarknaden i Sverige och våra grannländer

Elnätsavgifterna, som ska täcka kostnaderna för investeringar och drift, har ökat kraftigt i Sverige på senare år. Vad beror det på? Hur ser det ut med investeringarna i näten? Och hur har utvecklingen sett ut i andra nordiska länder?

Medverkande

Elin Krona, jurist med inriktning elnätsjuridik, Energiföretagen

Erik Lundin, forskare inom programmet Hållbar energiomställning vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Helena Olssén, strategichef, MälarEnergi

Tony Rosten, avdelningschef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen

Magnus Söderberg, professor i företagsekonomi vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet, Högskolan i Halmstad

Daniel Waluszewski, huvudsekreterare för Utredningen om översyn av regleringen på el- och naturgasområdena

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare SNS.