Energimarknaden, ägandet och klimatet

Björn Carlén Tommy Lundgren Jesper Stage Thomas Tangerås

Bör offentliga energibolag ta extra steg för att minska sina klimatutsläpp? Påverkas energiproducenternas effektivitet och investeringar av ägarformen?

energimarknaden_agandet_och_klimatet.pdf 1,2 MB PDF

Det är några av de frågor som nationalekonomerna Tommy Lundgren, Jesper Stage, Thomas Tangerås och Björn Carlén utrett på SNS uppdrag. I rapporten Energimarknaden, ägandet och klimatet (SNS Förlag) varnar forskarna för att det kan bli dyrt och ineffektivt att låta kommunala energibolag ta särskilt klimatansvar.

Björn Carlén är fil.dr och verksam som forskare vid SNS och Statens väg- och transportforskningsinstitut:

Tanken att kommunägda energibolag bör ta ett särskilt klimatansvar tar inte hänsyn till den klimatpolitik som förs i EU. Unionens klimatpolitik innebär att större el- och värme-producerande anläggningar tilldelats utsläppsrätter. Om värmeverket i en svensk kommun väljer att dra ned på sina utsläpp innebär det att någon annan anläggning i unionen får möjlighet att öka sina utsläpp med samma mängd. Någon positiv effekt på klimatet blir det inte, men det kan bli dyrt för kommuninvånarna.

Forskarna har genomfört en fallstudie av fjärrvärmesektorn för att undersöka om det empiriskt går att belägga skillnader mellan kommunala och privata energibolags resursutnyttjande och hur de anpassar sig till klimatpolitiken. En av slutsatserna är att privata fjärrvärmebolag reagerar i högre grad på svensk och europeisk klimatpolitik.

Tommy Lundgren är professor och verksam vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi vid Umeå universitet:

— En förklaring till att privata bolag anpassar sig snabbare till miljöpolitisk styrning handlar om att de har tuffare avkastningskrav än deras kommunala konkurrenter. Privata fjärrvärmeproducenter är mer måna om sin lönsamhet och är därför mer uppmärksamma på när priset för utsläpp förändras på EU:s utsläppsmarknad. En annan möjlig förklaring är att kommunala bolag redan har anpassat sig genom extrasteg.

Rapporten är den tredje delrapporten i SNS forskningsprogram Klimat och Näringsliv. Läs mer om forskningsprogrammet här.

Debatt

Flera fördelar med att dela upp Vattenfall, SvD 2013-08-28

Kommunala klimatsatsningar riskerar bli ett slag i luften, GP 2013-08-28

Seminarium

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 29 augusti.

Vid mötet medverkade:

Carl Cederschiöld, styrelseordförande, KFS

Maria Eriksson, frilansskribent och författare till boken Dubbelspelet – Så höjde politikerna elpriset, skyllde på marknaden och lät dig betala.

Göran Karreskog, avdelningschef, Konkurrensverket

Tommy Lundgren, gästprofessor vid Handelshögskolan i Umeå och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Jesper Stage, professor vid Mittuniversitetet

Thomas Tangerås, docent vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)