EU:s kamp mot organiserad brottslighet

Hur hanterar EU brottslighet som blir alltmer välorganiserad och gränsöverskridande? Det diskuterar EU-kommissionär Ylva Johansson, chefen för Polisens nationella operativa avdelning Johan Olsson och Spaniens ambassadör i Sverige, Cristina Latorre Sancho på SNS.

Medverkande

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor som bland annat innefattar inre säkerhet och brottsbekämpning (deltar digitalt)

Cristina Latorre Sancho, Spaniens ambassadör i Sverige (deltar på plats)

Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten (deltar på plats)

Samtalet leds av Annika Ström Melin, journalist och författare.

Seminariet genomförs på engelska.