SNS Demokratiråd 2022 undersöker den kommunala demokratin

SNS Demokratiråd 2022 undersöker vilka realistiska framtidsalternativ som finns för den svenska lokala demokratin. Särskilt fokus ägnas hur processer och institutioner ska organiseras så att politikernas beslut ses som legitima i invånarnas ögon.

»Många tuffa prioriteringsbeslut fattas dagligen ute i kommunerna. Valet står ofta mellan dåliga och ännu sämre alternativ. Dessa beslut är inte alltid populära bland medborgarna. I sådana lägen krävs att den lokala demokratins processer och institutioner fungerar så pass väl att besluten uppfattas som legitima av invånarna. Om de inte gör det, riskerar möjligheten att ta itu med problemen att bli ännu sämre framöver«, säger Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och ordförande i SNS Demokratiråd 2022.

Kommunerna står inför stora utmaningar i form av skeva ålderspyramider, urbanisering samt strukturomvandling i näringslivet och på arbetsmarknaden, samtidigt som det kommunala självstyret återkommande ifrågasätts. Dessutom uppger de politiska partierna på många håll att de har problem med att rekrytera lämpliga kandidater, som också förmår representera olika samhällsgrupper och skilda delar av kommunerna.

»SNS har tillsatt det här rådet för att få mer kunskap om hur väl rustad den svenska lokala demokratin är för att hantera de här utmaningarna och ge förslag till reformer av det politiska systemet som ökar kommunernas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag«, säger Mia Horn af Rantzien, vd SNS.

Rapporten släpps våren 2022. Sveriges Kommuner och Regioner bidrar till projektets finansiering.

Författare

Gissur Ó Erlingsson (ordförande), professor i statsvetenskap, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

David Karlsson, professor i offentlig förvaltning, verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Jessika Wide, universitetslektor i statsvetenskap, Umeå universitet

Richard Öhrvall, biträdande universitetslektor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)