EU:s kamp mot organiserad brottslighet

Seminarium Mån 24 april 2023
Tid och plats

Måndag 24 april 2023, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering från 09:45. Efter seminariet serveras fika.

Hur hanterar EU brottslighet som blir alltmer välorganiserad och gränsöverskridande? Det diskuterar EU-kommissionär Ylva Johansson, chefen för Polisens nationella operativa avdelning Johan Olsson och Spaniens ambassadör i Sverige, Cristina Latorre Sancho på SNS.

EU har antagit en rad prioriteringar för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet är också ett av Sveriges prioriterade områden under det pågående ordförandeskapet i EU. Samarbetet mot brottsligheten sker även mellan enskilda medlemsländer. Hur samarbetar brottsbekämpande myndigheter i Sverige med myndigheter i andra länder? Vilka är de största utmaningarna och vilka verktyg behöver polisen?

Seminariet genomförs inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Seminariet genomförs på engelska.

Medverkande

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor som bland annat innefattar inre säkerhet och brottsbekämpning (deltar digitalt)

Cristina Latorre Sancho, Spaniens ambassadör i Sverige (deltar på plats)

Johan Olsson, chef för nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten (deltar på plats)

Samtalet leds av Annika Ström Melin, journalist och författare.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt.

Anmäl dig via anmälningsknapparna ovan.

Vid avanmälan efter den 21 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!