Korruptionsrisker i svenska kommuner

Seminarium 2018.10.03

Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. I samarbete med Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet bjuder SNS in till en halvdagskonferens om korruptionsrisker i svenska kommuner.

Korruptionsrisker i svenska kommuner

Medverkande

02:43 Institutionell kvalitet i svenska kommuner
Rasmus Broms, postdoktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet
Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

26:00 Korruption på lokal nivå
Gissur Ó. Erlingsson, biträdande professor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

56:20 Går det att undvika korruption med tillit?
Louise Bringselius, fil dr i företagsekonomi och docent vid Lunds universitet

1:13:14 Panelsamtal med forskare
Louise Bringselius, Rasmus Broms, Carl Dahlström, Gissur Ó. Erlingsson

1:45:50 Panelsamtal med aktörer från kommuner och regioner
Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist vid Sveriges Kommuner och Landsting
Petter Karlsson, enhetschef, inköp och upphandling, Region Uppsala
Sune Åkerlind, ordförande bland revisorerna i Gnesta kommun

2:22:15 Panelsamtal med rådgivare, granskare och självreglerare
Eva-Maj Mühlenbock, advokat och partner vid Advokatfirman Lindahl
Peter Nyllinge, vd vid PwC
Natali Phalén, generalsekreterare vid Institutet mot mutor

2:51:50 Slutord
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Konferensen leds av Åsa Julin, journalist och moderator.