Eva Mörk och Erik Engellau-Nilsson till SNS styrelse

Eva Mörk, professor i nationalekonomi, och Norrskens vd Erik Engellau-Nilsson blir nya ledamöter i SNS styrelse. Det föreslår SNS valberedning inför sammanträdet med SNS förtroenderåd den 13 juni 2019.

Eva Mörk är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om kommunal ekonomi, samspelet mellan politiker och väljare, ekonomiskt bistånd och barns hälsa. Hennes forskningsresultat har publicerats i såväl internationella tidskrifter som populärvetenskapliga böcker. Bland annat ledde hon arbetet med SNS Konjunkturrådsrapport 2019 Kommunernas framtid. Sedan 2011 är Eva Mörk medlem av priskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Hon är sedan 2015 ordförande i SNS vetenskapliga råd och sedan 2016 ledamot i Riksrevisionens vetenskapliga råd. Hon var tidigare forskare vid det statliga forskningsinstitutet IFAU och är en av författarna till 2011 års Långtidsutredning från Finansdepartementet.

– Jag har varit engagerad i SNS länge och ser nu fram emot att bidra även i SNS styrelsearbete. SNS har en unik möjlighet att föra ut viktiga forskningsresultat brett. Och det tror jag är väldigt viktigt för samhällsutvecklingen, säger Eva Mörk.

Erik Engellau-Nilsson är vd för Norrsken, vars idé är att stödja entreprenörer som försöker lösa samhällsproblem såsom fattigdom och miljö- och klimatförändringar. Norrsken driver även Norrsken House, en hub för socialt entreprenörskap, samt Norrsken Founders Fund, som investerar i startup-företag där affärsmodellen kombineras med samhällsnytta. Tidigare var Erik Engellau-Nilsson på Klarna, bland annat i rollen som kommunikationschef. Han har blivit utsedd till en av näringslivets superkommunikatörer av Resumé och var med och startade Stockholm International Montessori School.

– Behovet av att driva och uppmuntra en vetenskapligt grundad samhällsdebatt är större än någonsin. Det är med stor ödmjukhet och entusiasm som jag ser fram emot att bidra i SNS styrelsearbete med min erfarenhet från digitalisering, hållbarhet och kommunikation, säger Erik Engellau-Nilsson.

– Gemensamt för Eva Mörk och Erik Engellau-Nilsson är ett stort samhällsengagemang. Jag är säker på att de kommer att tillföra värdefulla perspektiv till SNS styrelsearbete, säger Stefan Ränk, ordförande för valberedningen.

Eva Mörk och Erik Engellau-Nilsson föreslås väljas in i SNS styrelse den 13 juni då SNS Förtroenderåd sammanträder. Följande ledamöter föreslås för omval: Sarah McPhee (ordförande), Ann Carlsson, Anna Hedborg, Per Krusell, Monica Lindstedt, Lars G Nordström, Sara Öhrvall och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).

Kontakt

Eva Mörk, Eva.Mork@nek.uu.se, 018-471 1096

Erik Engellau-Nilsson, press@norrskenfoundation.org

Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 0703-82 20 95