Familjehemsplacerade barn – problem och lösningar

Seminarium 2016.04.05

Medverkande

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet
Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet

Diskussionen leds av Rickard Eriksson, forskningsledare för programmet Investeringar i likvärdiga livschanser.