Finanspanelen: George Papaconstantinou om Greklandskrisen och lärdomar för Europa

Seminarium 2016.11.25

Papaconstantinou är tidigare finansminister i Grekland och författare till boken “Game Over – The Inside Story of the Greek Crisis” (2016). Sex år efter att den grekiska krisen bröt ut är landet inne i sin tredje ekonomiska räddningsaktion. Papaconstantinou diskuterade vilka beslut som föranledde krisen och hur den uppstod, ett potentiellt grexit och vilka lärdomar vi kan dra inför framtida kriser inom Eurozonen.