Finanssektorn och välfärden

Anthony M. Santomero Richard J. Herring Staffan Viotti

Mer än ett meningslöst "kringskyfflande av pengar.

Vad betyder finanssektorn för vår ekonomi? Den finansiella sektorn betraktas ibland med skepsis och misstro. En orsak till detta är att de tjänster som produceras ofta är subtila och svårgripbara. En annan är att verksamheten uppfattas som onödig och som utan koppling till den reala ekonomin.

Det kan vara sant att de finansiella institutionernas direkta inverkan på den reala ekonomin är relativt ringa. Av större vikt är de indirekta effekter som finansiella institutioner har på vår ekonomi. Utan dessa skulle hushållningen bli mycket primitiv.

I boken presenteras en studie som söker klarlägga hur resursanvändning och effektivitet i ekonomins reala delar påverkas av tillväxt och innovationer i den finansiella sektorn.