FN:s nya utvecklingsmål (SDGs) och näringslivets roll

Fre 2 oktober 2015
Tid och plats

Fredag 2 oktober 2015, 10:00–11:30

De nya hållbarhets- och utvecklingsmålen, Sustainable Development Goals (SDG:s) antogs av FN den 25:e september. En vecka senare kommer Jane Nelson, verksam vid Harvard Kennedy School som chef för Corporate Social Responsibility Initiative och aktiv i FN:s arbete, till SNS för att tala om de nya målen och näringslivets roll.

Ett intensivt förhandlingsarbete mellan stater, med medverkan av näringsliv och det civila samhället, har pågått under flera år för att formulera en ny agenda för global utveckling. Frågeställningarna är många. Hur ska olika aktörer inom privat och offentlig sektor samverka för att hitta lösningar på globala utmaningar? Vilka investeringar behövs för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen? Vilka möjligheter finns för näringslivet?

JANE NELSON är verksam vid Harvard Kennedy School som chef för Corporate Social Responsibility Initiative och har länge varit involverad i arbetet med företagens roll för utveckling, bland annat vid FN:s generalsekreterares stab, World Economic Forum, Global Compact, Clinton Global Initiative och Prince of Wales Business Leader´s Forum.

ANNIKA SUNDÉN, chefsekonom på Sida, kommenterar.

Mötet hålls på engelska.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 795 kr och är öppet för SNS medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 30 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!