Tillit i det moderna Sverige – den dumme svensken och andra mysterier

Lars Trägårdh (red.)

Publikation 2009.03.31

Vad är social tillit, hur mäter man tillit och hur forskar man om tillit? Det är centrala frågor i denna bok som också tar upp varför just Sverige är ett samhälle med hög tillit. Den berör också hur tilliten varierar inom landet.

Författarna anser att det finns ett behov av att fördjupa forskningen om tillit genom att kombinera kvantitativ forskning med kvalitativa metoder. Boken fungerar som en brygga mellan olika vetenskapliga traditioner genom att förena metoder och teoretiska ingångar från discipliner som historia, statsvetenskap, religionsvetenskap, etik och sociologi.

Lars Trägårdh är redaktör för boken.

Övriga författare: Erik Blennberger, docent och teologie dr i tros- och livsåskådningsvetenskap, Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i teologi, Julia Grosse, doktorand, Susanne Lundåsen, fil dr i statsvetenskap och Thorleif Pettersson, docent i religionspykologi och professor emeritus i religionssociologi.

Recensioner

Boken förmedlar mångsidiga och spännande infallsvinklar när det gäller detta till synes enkla begrepp och på det förhållandevis korta utrymmet lyckas författarna ge en god inblick i social tillit som företeelse.

Björn Nilsson, BTJ