Förändringsarbete ur chefens perspektiv

Tid och plats

Fredag 24 maj 2013, 08:00–09:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vad händer när en chef får i uppdrag att lägga ner sin verksamhet eller när ledningens strategier ska implementeras av mellanchefen? Vilka utmaningar finns det på en kommunikationsavdelning som arbetar med omställning i offentlighetens ljus och hur skiljer sig förändringsledarskap från andra typer av ledarskap?

På seminariet berättar SVT-chefer och forskare om erfarenheterna från SVT:s omfattande omorganisation då 400 tjänster försvann och gamla maktstrukturer revs.
Förändringsarbetet analyseras i boken ”Perspektiv på förändring” utgiven av Lars-Olof Lychnell och Pär Mårtensson på Handelshögskolan i Stockholm.

Medverkande

PÄR MÅRTENSSON, docent, Handelshögskolan i Stockholm och initiativtagare till boken ”Perspektiv på förändring”
HELÈNE SAHLIN, HR-direktör, Sveriges television
CATARINA WILSON, chef företagskommunikationen, SVT

Mötet leds av ILINCA BENSON, forskningsledare på SNS

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt, antalet platser är begränsat. Platsen kan överlåtas, vänligen meddela oss eventuell namnändring. Anmälan sker via formuläret nedan.

Varmt välkommen!