Förbättrad kompetens hos offentliga upphandlare kan ge besparingar motsvarande två procent av BNP

Det är möjligt att spara upp till två procent av BNP samt förbättra kvaliteten på offentliga tjänster genom att öka upphandlings-kompetensen, öka statusen för yrken inom offentlig upphandling samt förbättra utvärderingen av upphandlingar med hjälp av bättre data. Detta är slutsatserna i en ny SNS-rapport skriven av Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi.

Förra året uppskattades offentliga upphandlingar i Sverige uppgå till 683 miljarder kronor, vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP. Hur effektiv den offentliga upphandlingen är har en direkt inverkan på kostnaderna och kvaliteten på de varor och tjänster som tillhandahålls av den offentliga sektorn.

Så kallade megaprojekt, det vill säga investeringar i byggnader eller infrastruktur till ett värde över 2,5 miljarder kronor, är ofta förknippade med stora kostnadsöverskridanden, vilket ofta leder till ett hårt tonläge i samhällsdebatten. Att kvaliteten på varor och tjänster är lägre än vad den hade kunnat vara borde uppröra folk lika mycket.

»I Sverige har vi oftast inga effektiva övervaknings- och incitamentsmekanismer, vilket innebär en stor risk att kvaliteten på offentligt upphandlade varor och tjänster blir lägre än vad den skulle kunna vara. Och därför är det mycket viktigt att samla in data under alla stadier av upphandlingsprocessen. Det skulle göra det möjligt att följa upp pris och kvalitet på levererade varor samt utvärdera hur den upphandlande enheten presterar«, säger Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi vid Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Enligt Giancarlo Spagnolo, som tidigare också var forskningschef vid den italienska centrala upphandlingsbyrån Consip Spa, beror både högre kostnader och lägre kvalitet till stor del på bristande kompetens i offentliga upphandlingar.

»Att se på upphandlingar som en rent administrativ uppgift är ett stort misstag. Yrket är betydligt mer komplext. Förutom juridisk kompetens kräver effektiva upphandlingar även kompetens inom teknik, förhandlingar, ekonomi, finans och projektledning. Om vi inte snabbt investerar i denna kompetens kommer de problem vi sett i svenska offentliga upphandlingar under de senaste åren att mångdubblas«, säger Giancarlo Spagnolo.

Giancarlo Spagnolo rekommenderar den svenska regeringen att:

> Skapa magisterprogram i offentlig upphandling som omfattar de moment som krävs inom offentlig upphandling samt resulterar i en certifierad examen.

> Införa tydligare karriärvägar med möjligheter till befordran och högre lön för personer som arbetar inom offentlig upphandling samt öka kraven på kunskap och kompetens vid rekrytering till denna typ av positioner.

> Möjliggöra och förbättra utvärderingar av offentliga upphandlingar genom att systematiskt samla in och analysera data.

Rapporten publiceras inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.