Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol

Maria Grafström Pernilla Petrelius Karlberg Karolina Windell

Strävan efter synlighet är en av de största utmaningarna för organisationer i dag. Dagens medier erbjuder många möjligheter till det, men det blir också allt svårare för organisationer att kontrollera den egna mediebilden.

foredome-eller-fordomd.pdf 12,3 MB PDF

Kritik, åsikter och rykten kan få snabb medial spridning, samtidigt som journalistiken i sig blir alltmer värderande. I medierna definieras allt oftare rätt och fel och företag och andra organisationer hyllas eller fördöms. Den värderande journalistiken sätter därmed organisationers moraliska kompass och frågor om ansvar och etik i fokus.

Här undersöks villkoren för organisationers synlighet och hur medierna påverkar våra uppfattningar om organisationers ansvarighet och moral. Utifrån aktuell forskning analyseras två tydliga och tongivande samhällstrender: en ökande medialisering och en ökande moralisering av organisationer och deras verksamheter. Medierna har i allt större grad en roll som moralisk domstol, och författarna diskuterar vilka konsekvenser det får för ledningen och organiseringen av alla typer av verksamheter.

Forskare: Maria Grafström, docent i företagsekonomi, Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm universitet; Pernilla Petrelius Karlberg, ekon. dr, Handelshögskolan i Stockholm; Karolina Windell, ekon. dr, Uppsala universitet.