Nätverk i näringslivet

Jan Glete

Hur skapar vi en grogrund för nya tillväxtföretag?

I början av 1900-talet låg de ledande svenska industriföretagen i utvecklingens framkant. Numera dominerar flertalet av dessa företag redan mogna branscher. Svenskt näringsliv har tidigare haft god förmåga att få nya företag att bildas i tillväxtbranscher. Numera visar det istället en förmåga att utveckla etablerad verksamhet. Att det inte bildas fler nya tillväxtföretag är ett problem.

I denna bok analyseras de stora ägargrupperna och banksfärerna från 1920 fram till 1990 talet. Tonvikten ligger på hur de kanaliserat svenska företagarambitioner till de strukturer och sociala nätverk som etablerades under det industriella genombrottet. De etablerade grupperna har däremot visat tilltagande oförmåga att skapa nya företag. Författaren visar även hur makten över de stora industriföretagen långsiktigt gått från starka professionella industriledare till ett fåtal storägare och institutionella ägare med låg kapacitet att ta initiativ till industriell omvandling. Det är en balans som nya entreprenöriella ägare inte lyckats rubba.

För att lösa detta förespråkar Glete bland annat nya sociala nätverk med potentiella företagare och professionella aktieplacerare för att skapa företag kring nya idéer. Investerare måste även börja kräva långsiktig värdetillväxt genom satsningar i nya företag med potential att åstadkomma ekonomisk omvandling.