Förlängd period med tillfälligt uppehållstillstånd fick inte fler i arbete

När Danmark ökade tiden med tillfälligt uppehållstillstånd för asylsökande valde fler att utbilda sig. Men detta ledde inte till att de fick en starkare ställning på arbetsmarknaden. Det visar två forskare i en ny SNS Analys.

Nationalekonomerna Elisabet Olme och Matilda Kilström har undersökt hur tillfälliga uppehållstillstånd påverkar flyktingars etablering i Danmark. År 2002 genomfördes en reform i Danmark som innebar att tiden med tillfälligt uppehållstillstånd förlängdes. Nu behövde asylsökande ha varit bosatta i landet sju år i stället för tre år som tidigare innan permanenta uppehållstillstånd kunde beviljas. Forskarna har följt gruppen som påverkades av reformen från det att de beviljades asyl fram till 2015. De har jämfört denna grupp med gruppen som ansökte om asyl före reformen och som därmed fick permanent uppehållstillstånd snabbare.

Studien visar att reformen inte ledde till att asylsökande i högre utsträckning fick en anställning. Inte heller ledde den till att deras inkomster ökade. Däremot var det fler som valde att påbörja en utbildning, men det innebar dock inte att en högre andel också avslutade sin utbildning.

– Resultaten tyder på att personer i den här situationen inte främst väljer utbildningar som sedan leder till att de får jobb. En möjlig slutsats är att personer påbörjar en utbildning i brist på andra alternativ, säger Matilda Kilström, fil.dr i nationalekonomi.

Att fler valde att utbilda sig går emot idén om att tillfälliga uppehållstillstånd skulle avskräcka asylsökande från att etablera sig och investera i det nya landet. Samtidigt ledde inte dessa utbildningar till att stärka gruppens ställning på arbetsmarknaden.

– Effekten av tillfälliga uppehållstillstånd är mer komplicerad än vad både förespråkare och motståndare hävdar. Lärdomarna från Danmark säger oss att det är viktigt att inte dra snabba slutsatser av effekten av Sveriges tillfälliga uppehållstillstånd, säger Elisabet Olme, doktorand i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Ladda ner rapporten.

Författare

Elisabet Olme, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Matilda Kilström, fil.dr i nationalekonomi och seniorekonom på Swedbank Makroanalys.

Kontakt

Elisabet Olme: elisabet.olme@ne.su.se, 073-544 22 20

Matilda Kilström: matilda.k.kilstroem@gmail.com, 073-642 88 52

Pressfrågor: Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070-382 20 95