Forskare: Fullt möjligt att förbättra offentlig upphandling genom ett system med betyg på leverantörer

Reglerna för offentlig upphandling bidrar till osäkerhet om kvaliteten på framtida leveranser. Det skulle kunna avhjälpas genom ett öppet system med betyg på leverantörer, skriver fyra forskare i en ny SNS-rapport.

SNS Analys 103. Sätt betyg på leverantörerna 229,2 KB PDF

Vid offentlig upphandling ska beställare i normalfall inte ta hänsyn till vad leverantörer har presterat tidigare. En sådan ordning bidrar till onödigt låg kvalitet, skriver Sofia Lundberg, Malin Arve, Mats Bergman och Lars Henriksson i SNS-rapporten Sätt betyg på leverantörerna! Ökad effektivitet med ratingsystem i offentlig upphandling.

»På pappret kan även undermåliga leverantörer verka bra och uppfylla kriterierna. Om de sedan levererar dåliga varor eller rent av gör något olagligt hamnar beställarna i en svår situation. När kontraktet väl är skrivet blir det komplicerat att häva avtalet eller kräva kompensation«, säger Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi.

På liknande sätt som konsumenter lämnar omdömen på internet borde offentliga upphandlare kunna betygsätta leverantörer i ett öppet system, menar forskarna. Det skulle sporra leverantörerna att hålla god kvalitet eftersom brister skulle försämra chanserna till nya kontrakt.

»Vi pekade på den här möjligheten redan i SNS Konjunkturrådsrapport 2022. Nu har vi gått vidare och undersökt förutsättningarna för att införa betygsättning i praktiken. Och vi kan inte se några väsentliga juridiska hinder för det«, säger Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap.

Betygsättning av leverantörer öppnar även för uppföljning och återkoppling av ett slag som inte är möjlig i dag, skriver forskarna. De framhåller också att ett betygssystem skulle kunna göra det enklare för små och medelstora företag att lägga bud vid offentliga upphandlingar.

»Med goda betyg från tidigare leveranser skulle lite mindre aktörer kunna konkurrera om offentliga kontrakt utan att behöva ge sig in i några tunga och dyra processer för att visa sin kompetens«, säger Mats Bergman, professor i nationalekonomi.

Med öppen information om hur leverantörer har skött sig skulle systemet för offentlig upphandling också kunna locka fler seriösa aktörer och avskräcka dem som är oseriösa eller ägnar sig åt ekonomisk brottslighet, resonerar forskarna.

»En betygsättningsmodell skulle både kunna höja kvaliteten och bidra till en hälsosammare marknad för offentlig upphandling. Vi visar att sådana möjligheter finns inom räckhåll«, säger Malin Arve, professor vid Norwegian School of Economics.

Om rapporten

Rapporten Sätt betyg på leverantörerna! Ökad effektivitet med ratingsystem i offentlig upphandling är en uppföljning av Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling  i gränslandet mellan ekonomi och juridik där forskarna pekade på en rad problem med hur offentlig upphandling går till och föreslog ett ratingsystem för leverantörer. Nu har de gått vidare och undersökt hur ett sådant system kan fungera och om det finns några juridiska hinder för att införa systemet.

Om författarna

Sofia Lundberg är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Malin Arve är professor och vicerektor vid Norwegian School of Economics, NHH, i Bergen.

Mats Bergman är professor i nationalekonomi och rektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm.