Forskare: Tillitsbaserad styrning löser inte välfärdens problem

Tillitsbaserad styrning har fått spridning inom många kommuner och regioner. Men tillit är inte någonting som kan styras fram, skriver sex forskare i arbetsvetenskap och företagsekonomi i en ny SNS-rapport.

Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden 665,4 KB PDF

På senare år har tillitsbaserad styrning väckt stort intresse inom det offentliga. Modellen härstammar från Tillitsdelegationen, som tillsattes av regeringen 2016 och handlar i korthet om mindre centralstyrning och större handlingsutrymme för personal. Så ska villkoren inom välfärden bli bättre för både medborgare och medarbetare, enligt förhoppningarna. Men hur lovande det än kan låta, så fungerar inte tillit som en styrmodell i praktiken, skriver sex forskare i SNS-rapporten Tillförlitlig styrning och organisering av välfärden.

»Tillit kan inte beordras fram inom verksamheter, utan är något som måste skapas och förtjänas. Det krävs långsiktigt och uthålligt arbete inom organisationerna för att komma till rätta med välfärdssektorns problem«, säger Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap och redaktör för rapporten.

Tillsammans med sina medförfattare lanserar hon ett alternativt synsätt där tillit inte är ett medel för styrning, utan snarare styrningens mål. De kallar detta för tillförlitlig styrning och organisering. En grundbult är att ledningen ska kunna utkräva ansvar för vad som har åstadkommits inom organisationen. Ledarskapet ska vara närvarande, utan att för den skull bli övervakande eller auktoritärt. Stor vikt läggs även vid god kommunikation, som också välkomnar kritiska röster, samt vid hållbara arbetsförhållanden och ökade organisatoriska kunskaper.

»Medarbetare på alla nivåer inom den offentliga sektorn måste möta rimliga krav och ha möjlighet att påverka sin arbetssituation. Så är det dessvärre långt ifrån alltid idag. Inte minst inom vård och omsorg finns ju problem med höga sjuktal, hög arbetsbelastning och bristfällig arbetsmiljö. Det är en viktig förklaring till att det råder personalbrist på många håll. Här gäller det att se verkligheten i vitögat och inse att den är svår och krävande«, säger Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management och redaktör för rapporten.

Forskarna vill se tillförlitlig styrning och organisering i välfärden, men betonar att det inte handlar om att ersätta en idealmodell med en annan. Vad de lyfter fram är principer för en långsiktig process som gör organisationerna inom välfärden bättre rustade att hantera de problem som finns. Styrningen bör ta sin utgångspunkt i uppdraget och då är tillit något som successivt växer fram, resonerar forskarna i rapporten.

om författarna

Thomas Andersson är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde.

Lisa Björk är doktor i arbetsvetenskap och utvecklingsledare i Västra Götalandsregionen.

Björn Brorström är professor emeritus och verksam vid Kommunforskning i Västsverige.

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Annika Härenstam är professor emerita vid Göteborgs universitet och verksam som forskare vid Stockholms universitet.

Stefan Tengblad är professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet.