Forskaren förklarar: David Seim om strukturomvandling på svensk arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är i ständig omvandling och har hittills framförallt gynnat högutbildade. Men i takt med att det införs ny teknik med artificiell intelligens kommer även allt fler högutbildade att drabbas av förändringar på arbetsmarknaden. Det skriver SNS Konjunkturråd i sin rapport ”Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: konsekvenser och policyåtgärder”.