Forskaren förklarar: Mats Bergman om konkurrens och prisbildning på den svenska bostadsmarknaden

Vad beror de ökade bostadspriserna på?

Den snabba ökningen av bostadspriser i Sverige sedan 1990-talet sticker ut jämfört med närliggande länder och tidigare decennier. Nationalekonomerna Mats Bergman och Sten Nyberg diskuterar varför i en ny SNS-rapport.

Rapporten ”Konkurrens och prisbildning på den svenska bostadsmarknaden” går att ladda ner här: https://bit.ly/31bLjUn