Dagens hyressystem eller marknadshyror – hur påverkas hyresgästerna?

Seminarium 2018.05.16

Det svenska hyressystemet framhålls som en garant för social rättvisa och rimliga hyror, men också som en av anledningarna till ineffektiviteten på den svenska bostadsmarknaden. Hur påverkas de boende av dagens system för hyressättning? Bidrar systemet till att bryta bostadssegregationen? Hur skulle en övergång till marknadshyror påverka inkomstfördelningen? Välkommen till ett seminarium som belyser hyressystemets effekter och behov av reformer.

Medverkande

Peter Englund, professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Enström Öst, forskare i nationalekonomi vid Uppsala Universitet och Revisionsdirektör vid Riksrevisionen. Författare till Riksrevisionens granskningsrapport Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet.
Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen
Per Johansson, professor i statistik, Uppsala universitet
Torsten Svenonius, kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden, Solna Stad

Samtalet modereras av David Sundström, forskningsledare på SNS.