Forskaren förklarar: Sofia Lundberg om de utmaningar som är förknippade med offentlig upphandling

Varför kan det vara så svårt med offentlig upphandling? I SNS Konjunkturrådsrapport 2022 pekar fyra forskare på en rad problem med hur offentlig upphandling går till i dag och ger förslag på hur problemen kan minskas. Rapporten ”Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling ‒ i gränslandet mellan ekonomi och juridik” finns att ladda ner här: https://bit.ly/32RISag