Forskarsamtal om den svenska välfärdsmodellens historiska rötter

Tis 21 oktober 2014
Tid och plats

Tisdag 21 oktober 2014, 08:30–09:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Irene Wennemo och Henrik Berggren har nyligen kommit ut med böcker som sätter in den svenska välfärdsmodellen i ett historiskt perspektiv. Nu bjuder vi in dem till SNS för att presentera och kommentera varandras böcker.

IRENE WENNEMOS bok Det gemensamma – om den svenska välfärdsmodellen beskriver det nordiska välfärdssamhällets framväxt från medeltidens socknar till vår tids moderna välfärdsstat. Vilka är de historiska förklaringarna till den nordiska välfärdsmodellens särdrag? Och varför har den varit så svår att införa i andra europeiska länder?

HENRIK BERGGRENS bok Moderna människor, gamla gemenskaper – kommunerna och välfärdsstaten efter andra världskriget fokuserar på Sveriges kommuner och landsting och deras roll i det moderna svenska välfärdsbygget. Han beskriver en pendelrörelse i synen på kommunerna: från traditionell decentralism under trettio- och fyrtiotalen, till socialistisk centralism under rekordåren 1955–1975 och borgerlig decentralism under sjuttio- och åttiotalen, som de senaste tjugo åren följts av privatisering och marknadsreformer.

Seminariet inleds med att författarna föreläser om sina böcker. Därefter följer ett samtal där de kommenterar varandras berättelser om det svenska välfärdssamhällets moderna historia.

IRENE WENNEMO, är doktor i sociologi och har arbetat med välfärdspolitiska frågor sedan 1990-talet. Hon har varit utredare och chef på LO och deltagit i flera statliga utredningar om välfärdspolitik och arbetsmarknad. Hon har också varit verksam som ledarskribent.

HENRIK BERGGREN, är historiker och författare, tidigare kulturchef på Dagens Nyheter. Han har även undervisat och forskat i historia på Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 590 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!