Förslag från SNS valberedning: Sarah McPhee ny ordförande

Sarah McPhee föreslås bli ny ordförande för SNS styrelse. Det föreslår SNS valberedning inför sammanträdet med SNS Förtroenderåd den 26 maj 2015. Nuvarande styrelseordförande Arne Karlsson blir ny ordförande i SNS Förtroenderåd. Staffan Salén fortsätter som vice ordförande i SNS styrelse.

Sarah McPhee är vd för SPP, tillika koncerndirektör i Storebrand ASA, ett norskt
försäkringsbolag noterat på Oslobörsen. Hon är också styrelseledamot i Sveriges
unga akademi, Saxo Bank och Axel Johnson Inc. samt ordförande i Kungliga
Vetenskapsakademiens Placeringskommitté.

– Att få ett så fint förtroendeuppdrag känns så klart fantastiskt roligt. Jag har
suttit i styrelsen i SNS sedan 2013 och har på nära håll fått se vilken insats
forskning bidragit med som beslutsunderlag för såväl social som
ekonomisk utveckling, säger Sarah McPhee.

Till nya styrelseledamöter föreslås Ann Carlsson, vd Apoteket, Johanna Frelin, vd
Hyper Island, samt Lars G Nordström, styrelseordförande Vattenfall. Följande
ledamöter föreslås för omval: Lars Bergman, Anna Hedborg, Lars Heikensten, Per
Krusell, Staffan Salén och Mia Horn af Rantzien (SNS vd).

Samtidigt föreslås nya ledamöter för inval i SNS Förtroenderåd, SNS högsta
beslutande organ:

 Karin Apelman, generaldirektör, Exportkreditnämnden
 Thomas Berglund, vd, Capio
 Clas Bergström, professor, Handelshögskolan i Stockholm
 Magnus Billing, vd, Nasdaq Stockholm
 Johan Bygge, chief operating officer, EQT Partners
 Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
 Ingrid Eiken, vd, Mäklarsamfundet
 Charlotte Erkhammar, vd, Kreab
 Harry Flam, professor emeritus, Stockholms universitet
 Catrin Fransson, vd, Svensk Exportkredit
 Tomas Franzén, vd, Bonnier
 Johan Fredriksson, vd, Praktikertjänst
 Lovisa Hamrin, vd, Herenco
 Maria-Pia Hope, vd, Advokatfirman Vinge
 Arne Karlsson, styrelseordförande, Ratos
 Ann-Sofie Kolm, professor, Stockholms universitet
 Ann Krumlinde, vd, Danske Bank Sverige
 Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
 Per Langer, vd, Fortum Sverige
 Filippa Lindström, vice vd, Upplands Motor
 Annika Lundius, ledamot, Kollegiet för svensk bolagsstyrning
 Eva-Maj Mühlenbock, vd, Advokatfirman Lindahl
 Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida
 Annika Rembe, generaldirektör, Svenska institutet
 Irma Rosenberg, vice ordförande, Finanspolitiska rådet
 Anna Ryott, vd, Swedfund International
 Sylvia Schwaag Serger, adjungerad professor, Lunds universitet
 Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium
 Ulrik Svensson, vd, Melker Schörling
 Katrin Westling Palm, generaldirektör, Pensionsmyndigheten

Sten Westerberg, nuvarande ordförande i SNS Förtroenderåd, föreslås bli
hedersledamot i SNS Förtroenderåd.

Läs mer
Här kan du läsa mer om SNS Förtroenderåd: https://www.sns.se/artikel/hur-styrssns

Kontakt
Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se eller 08-507 025 43.