SNS verksamhetsberättelse 2016

sns-vb-2016.pdf 820,1 KB PDF

I en tid då fakta ifrågasätts och komplicerade sammanhang reduceras till enkla påståenden, framstår SNS uppdrag som viktigare än någonsin. Därför är det glädjande att engagemanget i SNS från ledande beslutsfattare, forskare och opinionsbildare blir allt större. SNS medlemsantal är rekordstort och antalet deltagare på våra seminarier har stigit kraftigt under de senaste fem åren. Läs mer i SNS verksamhetsberättelse 2016.