Forum för medierelationer: Kriskommunikation och sociala mediers roll

Tor 2 februari 2017
Tid och plats

Torsdag 2 februari 2017, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Att veta hur man ska agera när krisen är ett faktum kan vara svårt. Att förutse hur krisen kommer att ta form i sociala medier är ännu svårare. Finns det stöd i forskningen för generella riktlinjer i kommunikationen eller varierar det beroende på situation och organisation? Vilken roll spelar sociala medier i krisens olika faser?

Välkommen till ett seminarium där Marcus Thomasfolk, informationschef för Volkswagen Sverige, berättar om sina erfarenheter av kriskommunikation. Hur agerade han när det 2015 blev känt att Volkswagen hade manipulerat sina dieselbilar?

På seminariet medverkar även forskarna Marina Ghersetti och Mats Eriksson, som berättar vad den senaste forskningen har att säga om sociala medier som verktyg vid krishantering, i både myndigheter och företag.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS nätverk Forum för medierelationer. Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, informatörer och andra kommunikationsproffs bland SNS medlemmar, men även till övriga i SNS medlemskrets som är intresserade av kommunikationsfrågor.

Diskussionen leds av Helena Stålnert, kommunikationsrådgivare, tidigare kommunikationsdirektör i SSAB och Saab och redaktionschef för SVT Aktuellt.

Har du en yngre kollega (under 35 år) som du vill introducera i SNS nätverk? Vi erbjuder dig att ta med en kollega kostnadsfritt till detta möte.

Medverkande

Mats Eriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet
Marina Ghersetti, docent i journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet
Marcus Thomasfolk, informationschef, Volkswagen Sverige

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS företagsmedlemmar.* Avgiften för mötet är 595 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 31 januari, eller vid utebliven ankomst, debuteras avgiften. Antalet platser är begränsat. Meddela gärna om du inte har för avsikt att delta på lunchen.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Vill du använda förmånen att ta med en kollega kostnadsfritt? Kontakta Alma Zunic, alma.zunic@sns.se.

Varmt väkommen!