The Nordic Corporate Governance Model

Per Lekvall (ed.)

Lyssna

Lyssna på seminariet

I den nya boken "The Nordic Corporate Governance Model" (SNS Förlag) presenteras en samlad modell för bolagsstyrning i Norden. Boken är ett resultat av ett unikt samarbetsprojekt där bolagsstyrningsexperter från Danmark, Finland, Norge och Sverige samverkat.

the_nordic_corporate_governance_model_1.pdf 1,3 MB PDF

Bokens viktigaste slutsats är att Norden utgör en samlad enhet med en tydlig och effektiv egen bolagsstyrningsmodell som väl försvarar sin plats bland andra modeller i Europa. Modellens kärna är att den ger ägarna verktyg att vara engagerade och långsiktiga samtidigt som minoritetsägarna ges ett starkt skydd.

Den nordiska modellen har frambringat påfallande många stora och ofta världsledande företag. Bland världens 2 000 största börsbolag har ungefär 60 bolag sin hemvist i Norden, vilket är ett högt antal i relation till ekonomiernas storlek.

”Den nordiska bolagsstyrningsmodellen är ett vinnande koncept. Därför är det oroande att modellen riskerar att undergrävas av EU:s strävan att harmonisera bolagsstyrningen inom unionen med den anglosaxiska modellen som grund”, varnar Per Lekvall som är redaktör och huvudförfattare till boken.

Boken syftar till att stärka förutsättningarna för ett mer samordnat nordiskt agerande i internationella sammanhang.

Vart och ett för sig väger de nordiska länderna lätt, men tillsammans får vi större tyngd. Inom EU bör de nordiska medlemsstaterna i ökad utsträckning samordna sina förhandlingar inom bolagsstyrningens område. Genom vår bok finns den ideologiska grunden för ett mer samordnat agerande från nordisk sida

Projektet är en del av programmet SNS Corporate Governance Roundtable som är ett forum för forskningsbaserad dialog om bolagsstyrning och ägarfrågor.

Rapportens författare

Per Lekvall, redaktör för rapporten och ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning och medlem av Policy Committee of the European Confederation of Directors Associations.
Ronald J. Gilson, Professor of Law and Business, Stanford Law School är författare till ett kapitel som ger ett internationellt perspektiv på den nordiska bolagsstyrningsmodellen.

Författare till delkapitel om enskilda länder:

Danmark: Jesper Lau Hansen, professor i finansmarknadsrätt vid Köpenhamns universitet och Carsten Lønfeldt
Finland: Manne Airaksinen, advokat och partner i advokatfirman Roschier, Tom Berglund, professor i nationalekonomi vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och Tom Von Weymarn.
Norge: Gudmund Knudsen, advokat och delägare i advokatfirman BA-HR och Harald Norvik.
Sverige: Rolf Skog, adjungerad professor i bolags- och börsrätt vid Göteborgs universitet och Erik Sjöman, advokat och delägare i advokatfirman Vinge.

Press

15-01-01 Balans: Kan den nordiska bolagsstyrningsmodellen gå på export?

14-12-03 Berlingske Business: Storaktionæren det stærkeste kort

14-12-01 Di Debatt: Vår modell är bättre än EU:s