Forum för medierelationer: Vad styr myndigheters kommunikation?

Mån 15 juni 2015
Tid och plats

Måndag 15 juni 2015, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Inom ramen för SNS mötesplats, Forum för medierelationer, anordnas ett seminarium om svenska myndigheters strategier för kommunikation och mediehantering. Mötesplatsen riktar sig till kommunikationschefer, presschefer och andra kommunikationsproffs i de företag, organisationer och myndigheter som är medlemmar i SNS.

I takt med mediers ökande inflytande i samhället förändras relationen mellan myndigheter och media. Utifrån en undersökning av samtliga 238 nationella myndigheter har forskarna MAGNUS FREDRIKSSON och JOSEF PALLAS skrivit en rapport om denna relation. Studien presenteras vid seminariet och tar bl.a. upp:

  • På vilket sätt anpassar sig myndigheter till den så kallade medielogiken?
  • Hur organiserar sig myndigheter för att möta en allt mer omfattande uppmärksamhet från journalister och medier?
  • Vilka konsekvenser har en eventuell anpassning till medielogiken för myndigheters kommunikation och för meddelarfriheten?
  • Hur förklarar man de skillnader som finns i hur olika myndigheter förhåller sig till medier?

Rapporten kommenteras av HELENA ENGQVIST, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen och MIKAEL HVINLUND, kommunikationsdirektör på Migrationsverket.

Inbjudan är personlig. Har du en yngre kollega (under 35 år) som du vill introducera till SNS nätverk? Vi erbjuder dig att ta med en medarbetare kostnadsfritt till detta möte.

Ladda ner rapporten ”Den medialiserade myndigheten” som presenteras vid seminariet (pdf) och forskarnas tidigare rapport om vad som driver myndigheters kommunikation (pdf).

Anmälan och pris

Mötet är exklusivt för SNS organisationsmedlemmar*. Avgiften för mötet är 995 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 juni, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!