Gott sätt vid styrelsebordet, 2 upplagan

Gunnar Hambraeus

Publikation 2012.10.16

Med 50 års luttrande erfarenhet av styrelsearbete avslöjar nu Gunnar Hambraeus allt.

Hur bestäms vd:s löneförmåner? Vad väntar sig aktieägaren av stämman? Varför är ordförande och vd så rädda för journalister? Var finns den verkliga makten i företaget? Hur blir man lättast styrelseledamot eller ordförande?

En bok för dem som tänker acceptera styrelseuppdrag, för deras familjer som undrar vad de har för sig och för aktieägare och massmedias representanter. Boken avbildar en seriös verksamhet i en skrattspegel för att väcka till eftertanke och mana styrelseledamöter att noga betänka sitt ansvar och pröva rationaliteten och effektiviteten i sina värv.

Den tryckta upplagan, som publicerades 1994, är slut i lager. 2012 publicerades den som e-bok.