Gröna obligationer och hållbara investeringar

Tid och plats

Måndag 5 mars 2018, 12:00–13:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Vilken roll kan instrument som gröna obligationer spela i att finansiera en omställning till ett mer hållbart samhälle? Vilka projekt kan de bekosta? Behöver marknaden stödjas?

Allt fler aktörer på finansmarknaderna väger in hållbarhet och miljökonsekvenser när de fattar beslut om investeringar. Samtidigt finns ett behov av att underlätta kanaliseringen av kapital till miljöinvesteringar. Gröna obligationer kan vara ett sätt att göra detta. Under de senaste åren har också intresset för gröna obligationer ökat hos svenska institutionella och privata investerare.

Den 10 januari överlämnade Mats Andersson utredningen Att främja gröna obligationer till regeringen. Utredningen ger förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. Syftet är att öka tillgången på kapital som kan användas för att finansiera omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Det viktigaste förslaget är att staten ska emittera gröna obligationer för att finansiera miljövänliga investeringar. Utredningen tar också upp hur valideringen av gröna obligationer kan utvecklas och vilken information som investerare behöver för att fatta välgrundade beslut.

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar gröna obligationer och hållbara investeringar.

Medverkande

Mats Andersson, statlig utredare och tidigare vd för Fjärde AP-fonden.
Magnus Billing, vd, Alecta
Gustav Martinsson, universitetslektor i nationalekonomi vid KTH och Swedish House of Finance samt projektledare i Mistra Financial Systems
Maria Norström, biträdande chef för skuldförvaltning, Riksgälden. Medverkar i egenskap av expert i utredningen.

Mia Horn af Rantzien, vd SNS, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar* och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 2 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Mötet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.