Hearing om brott mot välfärdssystemen

Seminarium Ons 1 december 2021
Tid och plats

Onsdag 1 december 2021, 10:00–11:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Varje år utbetalas ungefär mellan 11 och 27 miljarder kronor från välfärdssystemen på felaktiga grunder. Hur kan myndigheter bli bättre på att förebygga, upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar och bidragsbrott? SNS arrangerar nu en hearing med forskaren Amir Rostami som leder en ny utredning om hur bidragsbrott och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan motverkas.

Tidigare statliga utredningar har visat att ekonomisk brottslighet i allt större utsträckning riktar in sig på välfärdssystemen och att myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor utnyttjas i kriminella syften. Felaktiga utbetalningar riskerar att på sikt skada allmänhetens förtroende för välfärdsystemen. Regeringen har därför tillsatt en utredning som bland annat ska ge förslag på hur de utbetalande myndigheterna kan stärkas i sitt arbete att förebygga och motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Vid hearingen deltar den särskilde utredaren Amir Rostami, som även är docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle, polis och forskare vid Institutet för framtidsstudier (IFFS), för att berätta om uppdraget och arbetet framåt. Per Eleblad, avdelningschef på Försäkringskassan, berättar om hur myndigheten arbetar för att förhindra felaktiga utbetalningar.

Vi bjuder även in publiken till samtalet och uppmuntrar dig som deltar att bidra med dina kunskaper.

Seminariet anordnas inför starten av SNS kommande projekt Brottslighet och samhälle.

Medverkande

Per Eleblad, avdelningschef på Försäkringskassan

Amir Rostami, särskild utredare för Utredningen om stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrottslagen (S 2021:03)

Fler talare kan tillkomma.

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet alla och kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras.

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via någon av anmälningsknapparna ovan.

I god tid före mötet skickar vi ett mejl med inloggningsuppgifter till dig som deltar digitalt. Du som deltar digitalt kan ställa skriftliga frågor under mötet.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen!