Hur får vi ett längre arbetsliv?

Fre 13 februari 2015
Tid och plats

Fredag 13 februari 2015, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Vi lever allt längre. För att klara av att betala för ett längre liv som pensionärer behöver antalet arbetade timmar i ekonomin öka. Vad innebär det för ungas inträde på, och äldres utträde från, arbetsmarknaden? Hur behöver arbetslivet anpassas? För vilka grupper är arbetslöshet i unga år ett problem?

SNS bjuder in till ett seminarium för att föra samtalet vidare om hur det i praktiken ska gå till att få fler att arbeta längre.

Ibland uttrycks en oro för att fler äldre på arbetsmarknaden kan försvåra för unga att få jobb. Enligt den ekonomiska forskningen är det inte sannolikt. ANDERS FORSLUND, professor vid IFAU, presenterar en ny SNS Analys som sammanfattar forskningen och diskuterar ungdomsarbetslösheten. För de allra flesta ungdomar går övergången från skola till arbetsliv bra. Åtgärder borde tydligare riktas mot den grupp unga som inte har fullständiga gymnasiebetyg.

Vid seminariet presenteras även en studie om hälsoeffekter av tidigarelagd pensionering inom militären, publicerad vid IFAU. En av författarna, DANIEL HALLBERG, utvärderings- och forskningschef vid Inspektionen för socialförsäkringen, sammanfattar resultaten. De visar att pensionering var positivt för hälsan, särskilt för personer med låga inkomster, sämre arbetsmiljö och mindre utbildning. Studien väcker frågor om hur arbetslivet kan anpassas för att fler ska kunna arbeta högre upp i åldrarna.

Detta seminarium avslutar SNS projekt Innovationer för ett längre arbetsliv och inleder det nya programmet Sveriges kompetensförsörjning i en globaliserad värld.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 395 kr för SNS medlemmar* och 695 kr för icke-medlemmar. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 11 februari eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!