Kvinnors och mäns liv och arbete

Joan Acker Annika Baude Ulla Björneberg Edmund Dahlström Gunnel Forsberg Lena Gonäs Harriet Holter Arne Nilsson

Vad har hänt sedan publiceringen av "Kvinnors liv och arbete" för trettio år sedan?

När Kvinnors liv och arbete publicerades för trettio år sedan, med beskrivningar från arbetslivet av könssegregering och kvnnors underordning, chockade publiken. När denna uppföljare presenteras trettio år senare frågar sig författarna vad som hänt. Är Sverige fortfarande ett ”manssamhälle”? Varför består löneskillnader mellan kvinnor och män?