Hur gör vd:ar egentligen när de tar strategiska beslut?

Fre 6 december 2019
Tid och plats

Fredag 6 december 2019, 08:30–09:45
Citykonferensen Ingenjörshuset, lokal Oxen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Företagsledares beslut påverkar såväl ägare, anställda och konkurrenter som samhället i vidare bemärkelse. I ekonomisk teori antas företagsledare vara rationella och sträva efter maximal vinst, men forskare har haft svårt att vetenskapligt testa om den bilden stämmer. Hur tänker vd:ar när de fattar beslut?

I en ny SNS-rapport presenterar Jerker Holm, professor i nationalekonomi, en unik experimentstudie som jämför strategiska beslut mellan vd:ar och andra. I experimenten ställdes 200 företagsledare och en lika stor kontrollgrupp inför olika problem där de skulle göra strategiska val.

En schablonbild av företagsledare är att de beslutar rationellt för att maximera sin egennytta, utan större hänsyn till andras intressen. Synen på vd:ar kan ha betydelse för hur regleringar av marknadsvillkor och annan lagstiftning riktad mot företag utformas. Genom sina inflytelserika positioner kan vd:ars beteende också tänkas påverka normer och värderingar i samhället.

Välkommen till ett seminarium där Jerker Holm presenterar studien. Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström, med lång erfarenhet som bland annat vd för Nordea, Posten och vice vd för SEB, medverkar för att diskutera resultaten. Det gör också Anna Sandberg, Nordenchef för BTS som tränar ledningar i strategiskt beslutsfattande med hjälp av simuleringsspel, samt Catharina Mannerfelt, partner på Alumni som arbetar med executive search och erbjuder tjänster i ledarskapsutveckling.

Jerker Holms rapport lanseras i serien SNS Analys i samband med seminariet.

Medverkande

Jerker Holm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet
Catharina Mannerfelt, partner, Alumni AB
Lars G Nordström, styrelseordförande, Vattenfall
Anna Sandberg, Nordenchef, BTS

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 4 december eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!