Hur gör vd:ar egentligen när de tar strategiska beslut?

Seminarium 2019.12.06

Företagsledares beslut påverkar såväl ägare, anställda och konkurrenter som samhället i vidare bemärkelse. I ekonomisk teori antas företagsledare vara rationella och sträva efter maximal vinst, men forskare har haft svårt att vetenskapligt testa om den bilden stämmer. Hur tänker vd:ar när de fattar beslut?

Medverkande

Jerker Holm, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Catharina Mannerfelt, partner, Alumni AB

Lars G Nordström, styrelseordförande, Vattenfall

Anna Sandberg, Nordenchef, BTS

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd och kommunikationschef, SNS.