Företagsledarens lön

Clas Bergström

Publikation 2012.08.13

De senaste trettio årens snabba ökning av ersättningen till företagsledare har utlöst en livlig debatt.

provlas_foretagledarens_lon.pdf 122,8 KB PDF

Är höga ersättningsnivåer och rörlig ersättning ett resultat av dålig bolagsstyrning, eller är avtalen marknadsmässiga och följden av legitima processer? Författaren redogör för vad den senaste forskningen har att säga om ersättningsnivåerna och ersättningsavtalens konstruktion.

Pocketbiblioteket nr 50.

Läs om boken på dt.se

Recensioner

Trots sitt lilla omfång erbjuder denna bok en omfattande redogörelse som kan vara till god hjälp för de som fattar beslut i denna typ av frågor samt en gedigen referenslista.

Louise Sverud, Btj