Hur har statliga utredningar förändrats?

Seminarium 2019.10.16

Statliga utredningar har länge varit viktiga vägar till politisk konsensus och rationellt beslutsfattande i Sverige. Det gäller särskilt utredningar där en bred krets politiker deltar. En mycket stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i förslag från statliga utredningar.

Medverkande

Carl Dahlström, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och medförfattare till en SNS Analys om statliga utredningar

Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot

Anna Hedborg, ordförande i Delegationen för senior arbetskraft

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Katarina Sundberg, huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen samt ämnesråd på Miljödepartementet

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.