Hur kan finansmarknaderna bidra till grön tillväxt?

Ons 3 februari 2016
Tid och plats

Onsdag 3 februari 2016, 10:00–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Lunchseminarium med dr Simon Zadek.

Dr Simon Zadek har en lång karriär som rådgivare och expert inom hållbart företagande. Nyligen ledde han United Nations Environment Program(UNEP) Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System. Han är för närvarande Senior Fellow på IISD (International Institute of Sustainable Development). Han är även rådgivare hos Generation Investment Management, Senior Fellow på GGGI (Global Green Growth Institute) samt Visiting Fellow vid Tsinghua School of Economics and Management i Peking.

Han grundade och ledde den international tankesmedjan AccountAbility och har tidigare bland annat varit Senior Visiting Fellow vid Harvards JF Kennedy School of Government.

Mötet är exklusivt för medlemmar i SNS Sustainability Roundtable. Läs mer här.

Frågor

Vid frågor kontakta projektledare Caroline Raxell, caroline.raxell@sns.se.

Välkommen!