Hur kan högskolesektorn reformeras?

Mycket stora resurser har tillförts högre utbildning och forskning på senare år. Men har tillskotten resulterat i högre kvalitet? Hur väl rustade är lärosätena idag att möta kommande utmaningar?

Medverkande

Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet

Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S) och nu bland annat ledamot i utbildningsnämnden i Stockholms stad och ordförande i styrelsen för Umeå universitet

Josefin Malmqvist (M), riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet

Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Samtalet modereras av Jonas Klarin, forskningsledare på SNS.