Hur kan ojämlikheter i hälsa och livslängd minskas?

Att rika människor lever längre än fattiga är ett väl etablerat faktum. Men vi vet inte helt säkert vad detta beror på. Stanfordforskaren Petra Persson har undersökt betydelsen av att ha en läkare eller sjuksköterska i släkten, vilket ser ut att kunna utgöra en delförklaring. Vad innebär detta i så fall för utformningen av svensk sjukvård?

I USA lyfts ofta den ojämlika tillgången till sjukförsäkring som en viktig förklaring till att rika människor är friskare och lever längre än fattiga. I Sverige har vi en obligatorisk allmän sjukförsäkring, men trots detta är de socioekonomiska skillnaderna i hälsa och livslängd lika stora här som i USA.

Petra Persson, assistant professor i nationalekonomi vid Stanford University, har med hjälp av svenska data undersökt en alternativ förklaringsmekanism: effekten av att ha en läkare eller sjuksköterska i släkten. Hennes studie visar att den informella tillgång till hälsorelaterad expertis som detta medför har stora positiva effekter på både hälsa och livslängd. Baserat på resultaten ger hon ett antal rekommendationer för hur vården kan förbättras och göras med jämlik.

Mårten Palme, professor i socialförsäkring vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, kommenterar utifrån sin egen forskning.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie IIES/SNS International Policy Talks.

Medverkande

Petra Persson, assistant professor i nationalekonomi, Stanford University
Mårten Palme, professor i socialförsäkring, nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet

Samtalet modereras av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Seminariet är kostnadsfritt för SNS medlemmar* och press. Övriga betalar 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 17 juni eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!