Hur kan skolresultaten stärkas för utrikes födda?

Tid och plats

Fredag 6 mars 2020, 09:00–10:30
Finlandshuset, lokal Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm

Senaste Pisa-undersökningen visade en uppgång i svenska elevers resultat. Men det var det många elever som inte deltog i undersökningen på grund av bristande kunskaper i svenska. I en ny SNS-rapport har två forskare utifrån ett omfattande datamaterial studerat vad som förklarar skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Antalet utlandsfödda elever i det svenska skolsystemet har på senare år ökat kraftigt. Mellan 2010 och 2017 dubblerades andelen utrikes födda elever i årskurs 9. Samtidigt observeras skillnader i studieresultat, där utrikes födda elever i genomsnitt presterar sämre än sina inrikes födda klasskamrater. Eftersom resultaten i grund- och gymnasieskolan direkt påverkar elevernas möjligheter till fortsatta studier och jobb är det viktigt att förstå vad som ligger bakom skillnaderna.

I en ny SNS-rapport undersöker forskarna Hans Grönqvist och Susan Niknami skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever. De visar hur denna skillnad har utvecklats över tid. De undersöker också vilka bakgrundsfaktorer som i störst utsträckning påverkar storleken på studiegapet. Forskarna använder ett rikt datamaterial som täcker elevkullar över nästan tre decennier.

Välkommen till ett seminarium där forskarna presenterar sina resultat och rekommendationer. Rapporten kommenteras av Jan-Eric Gustafsson, senior professor i pedagogik och tidigare ordförande i regeringens skolkommission. Deltar gör även Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun och f.d. rektor vid Ronnaskolan i Södertälje, Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S), Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund och Helya Riazat, rektor vid Järvaskolan.

Seminariet anordnas inom forskningsprojektet Lärdomar om integration.

Medverkande

Lina Axelsson Kihlblom, förvaltningschef för barn-och utbildningsförvaltningen i Nynäshamns kommun och f.d. rektor vid Ronnaskolan i Södertälje
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi, forskare vid IFAU och Uppsala universitet.
Jan-Eric Gustafsson, senior professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och tidigare ordförande i regeringens skolkommission som kom med sitt slutbetänkande april 2017.
Susan Niknami, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet.
Erik Nilsson, statssekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström (S).
Helya Riazat, rektor vid Järvaskolan.

Seminariet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!