Hur kan stödet till familjehemsplacerade barn förbättras?

Mån 4 april 2016
Tid och plats

Måndag 4 april 2016, 11:00–12:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. I en ny forskningsrapport från SNS presenterar två professorer, en inom juridik och en inom socialt arbete, en rad konkreta förslag till hur Sverige kan stärka de familjehemsplacerade barnens rätt till hälsa, utbildning och familj.

Forskarna Titti Mattsson och Bo Vinnerljung har studerat vilka minimistandarder för fosterhemsplacerade barn som är rimliga att kräva och vilka förändringar i lagar och regler som krävs för att de ska genomföras i praktiken.

Författarna identifierar en rad brister. På vissa områden får familjehemsplacerade barn sämre stöd i Sverige än i många andra länder. Det finns också en bristande likvärdighet mellan barn i olika kommuner.

Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson (M) och tidigare socialförsäkringsminister, kommenterar rapporten.

Seminariet arrangeras inom ramen för SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag om hur investeringar i tidiga insatser för barn och unga kan ge ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Diskussionen leds av Rickard Eriksson, forskningsledare för programmet Investeringar i likvärdiga livschanser.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 april eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS.
Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!